Tietosuoja- ja rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä Värtsiläisten seura ry.
Puheenjohtaja Aulis Kosonen
Talluksentie 25 a B 11
82600 Tohmajärvi
Puh. 050 555 2244
Sihteeri Liisa Lukkarinen
Lakkapuistikko 9
80230 Joensuu
Puh. 040 554 7289
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2. Rekisterin nimi
Värtsiläisten Seuran jäserekisteri

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Seppo Pusa
Pykälävaarantie 721
82655 Värtsilä
Puh. 050 462 9371
Sähköposti: Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Rekisteriä kerätään ja käytetään YHDL 11§:n mukaisesti.
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietoja jäsensuhteen hoitoon ja analysointiin, jäsenetujen tarjoamiseen, jäsenviestintään ja jäsentuotteitten ja –palvelujen kehittämiseen.
Jäseneksiliittymis- ja muissa ilmoittautumislomakkeissa kerrotaan mitä tietoja kerätään ja miksi. Lomakkeessa on linkki rekisteri ja tietosuojaselosteeseen. Jokaisessa lomakkeessa kysytään lupa tietojen keräämiseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää vain jäsenen itsensä luovuttamia rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tietoja: yhdistyksen jäsenen nimi, syntymäaika (pv, kk,vuosi), postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Kalenterivuosittain tehdään luetteloon merkintä yhdistyksen liittyneistä, kuolleista, eronneista ja erotetuista yhdistyksen jäsenistä.

6. Tietolähteet
Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään hänen suostumuksellaan.
Jäsen antaa häneen kohdistuvat tiedot liittyessään Värtsiläisten Seuraan. Jäsenellä on velvollisuus ilmoittaa yhdistykselle antamiinsa tietoihin tulleet muutokset.

7. Tietojen luovutukset ja siirto
Henkilötietoja käytetään ainoastaan yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpitämiseen, jäsensuhteen hoitoon ja analysointiin, jäsenetujen tarjoamiseen, jäsenviestintään ja jäsentuotteitten ja –palvelujen kehittämiseen.
Yhdistyksen toimintaan liittyviä tapahtumia varten voidaan hallituksen jäsenelle antaa jäsenten nimiluettelo ko. toiminnan toteuttamiseksi.
Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytysaika
Jäsenyyden päätyttyä poistetaan rekisteristä kaikki ko. henkilöön kohdistunut tieto vuoden kuluessa.

9. Rekisterin suojaus
Rekisteritietoja käsitellään hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Tietokannat joihin tietoja tallennetaan ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu siten, ettei ulkopuolisella ole niihin pääsyä. Yhdistyksen rekisterinpitäjä päivittää rekisteriä ja pitää sen ajan tasalla.
Yhdistys on oheistanut yhdistyksen rekisteriä pitävän henkilön tehtävään.
Yhdistyksen hallitus vastaa yhdistyksen jäsenrekisteritietojen oikeasta ja lakien sekä asetusten mukaisesta suojaamisesta ja säilytyksestä.

10. Tarkastus ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilökohtaiset tietonsa, vaatia virheellisen tiedon oikaisua, sekä saada tietonsa poistetuksi rekisteristä sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.
Asiaa koskevat tietopyyntö osoitetaan rekisterin ylläpidon yhteyshenkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle. Rekisteröidyllä on EU:n tietosuojaasetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen. Rajoitus ei kuitenkaan tarkoita yhdistyksen toiminnan ja tarkoituksen mukaista tietojen käsittelyä, kuten jäsenmaksulaskutusta.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen
Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta.

Copyright © 2013 Värtsiläisten Seura ry